THE UNTOLD STORY OF BHOPAL 1984 (2023) คนรถไฟโภปาล1984

The Railway Men: The Untold Story of Bhopal 1984 (2023) คนรถไฟโภปาล 1984 Netflix
ปีที่ฉาย : เสียง : บรรยายไทย 8.7/10 HD

สร้างจากเหตุการณืจริง หลังจากก๊าซอันตรายรั่วไหลออกมาจากโรงงานในโภปาล เหล่าคนงานรถไฟผู้กล้าหาญจึงเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยคนอื่นๆ ท่ามกลางหายนะที่ร้ายแรงเหนือคำบรรยาย

  • ×