3 Days in Malay (2023)

3 Days in Malay (2023)
ปีที่ฉาย : เสียง : บรรยายไทย 3.6/10 HD

กลุ่มทหารเล็กๆ จะต้องปกป้องสนามบินเป็นเวลาสามวันจากการโจมตีของญี่ปุ่นระหว่างการต่อสู้เพื่อมาเลย์ในสงครามโลกครั้งที่ 2

  • ×